Zakelijke Mediation

Mediation gaat om het bespreekbaar maken van conflicten. Bedoeling is dat betrokkenen door middel van een aantal gesprekken samen tot een oplossing komen. 

Als een neutrale partij nemen wij het voortouw en begeleiden wij partijen in het mediation proces. Of het nu gaat om aandeelhouders, managementteams, franchisenemers, zakelijke of particuliere relaties.

Door mediation komen de belangen van de partijen op tafel, zodat er ruimte ontstaat voor begrip en betere afspraken. Toekomstgericht.

Een eventuele gang naar de rechter wordt met mediation voorkomen.

In de mediation-gesprekken zoeken wij naar de gezamenlijke belangen van partijen. Deze kunnen ertoe leiden dat de gesprekspartners besluiten bij elkaar te blijven of uit elkaar te gaan. Uit elkaar gaan kan ook harmonieus. Het mooiste is wanneer de gesprekspartners inzicht krijgen in elkaars belangen en elkaar het beste gunnen: samen of in een gescheiden toekomst.

Ons uitgangspunt is dat wij partijen begeleiden met twee mediators. Het werken in co-mediation biedt ruimte aan meerdere invalshoeken, met vaak verrassende resultaten.

Het unieke aan deze aanpak is dat wij mediators inzetten met verschillende achtergronden (advocatuur, (organisatie-) psychologie, bedrijfskunde, fiscaal e.d.). Dat maakt dat wij onze gesprekken vanuit meerdere perspectieven voeren.

Uiteraard zijn ook andere mediation oplossingen bespreekbaar.

Contrary to popular wisdom and behaviour, conflict is not a bad thing for a team. In fact, the fear of conflict is almost always a sign of problems.

Patrick Lencioni

Partner-Mediation heeft een brede, langjarige ervaring met conflictmanagement en werkt op verschillende terreinen, waaronder:

  • Zakelijke mediation
  • Start-ups
  • Arbeidsmediation
  • Bedrijfsopvolging
  • Fiscale Mediation
  • Boardroom mediation
  • Vertrouwelijk onderzoek
  • Procesbegeleiding

Essentieel bij mediation is dat de gesprekken vrijwillig worden gevoerd en op basis van vertrouwelijkheid: alleen dan kunnen partijen nader tot elkaar komen.

Partner-Mediation brengt vertrouwen én veiligheid aan tafel.

Onze mediators zijn gecertificeerd en werken volgens de MfN standaard voorwaarden en reglementen.