Partijbegeleiding

Wanneer één van de partijen in een onderhandelings- of (potentiële) conflictsituatie de hulp inroept van conflict experts om het proces te begeleiden, is er sprake van partijbegeleiding.

Bij aanvang starten wij samen met u als opdrachtgever, met een grondige analyse van de situatie. Wat is er aan de hand, wat zijn de belangen van de betrokken partijen en in hoeverre is er sprake van escalatie?

Na de analyse begeleiden wij u in het bepalen van de strategie en de concreet te nemen stappen. Daarbij nemen wij een meer of minder actieve rol, afhankelijk van de wensen.

Mijn focus ligt op het voorkomen van conflicten en geschillen en als het niet anders kan in het gezamenlijk oplossen daarvan.

Ton Croiset van Uchelen

Concreet betekent dit dat wij, als conflict-experts, vanuit uw belangen,

  • het voortouw nemen in de schriftelijk en/of mondelinge communicatie met de andere partij. Dit kan zowel direct als indirect;
  • op vertrouwelijke basis meedenken;
  • helpen de juiste afwegingen te maken;
  • aandacht aan zowel de relatie als de inhoud geven

om tot een gedragen oplossing komen.

De afspraken kunnen desgewenst  (juridisch) worden vastgelegd.

Zo bieden wij enerzijds een veilige, stabiele basis om op terug te kunnen vallen en steun van te ervaren en anderzijds een professionele, oplossingsgerichte, pragmatische aanpak teneinde tot een oplossing te komen.