ARBEIDSMEDIATION

Ook op de werkvloer zijn echte gesprekken een must. Niet alleen om het beste uit de werknemers maar ook om daarmee het beste uit de organisatie te halen. Pre mediation kan daarin een effectief middel zijn om tot dat echte gesprek te komen. Dit kan helpen om elkaar beter te begrijpen, verwachtingen af te stemmen, wensen uit te spreken of zaken uit het verleden bespreekbaar te maken. De Mediator durft vaak net wat meer of andere vragen te stellen dan dat je aan elkaar stelt of gewend bent te stellen. Ook een blik van buiten kan helpen om eventuele destructieve patronen te zien en te doorbreken.

In sommige gevallen is de arbeidsrelatie dermate onder druk komen te staan of de spanning zo hoog opgelopen dat er een arbeidsconflict is ontstaan. Als mediator kunnen wij helpen om het gesprek (weer) op gang te brengen. Wij zullen er ten alle tijden voor zorgen dat er een veilige sfeer in het gesprek ontstaat, zodat de verschillende belangen op tafel komen en de angel uit het conflict kan worden gehaald. Vervolgens helpen wij partijen tot gedragen oplossingen te komen. Dit laatste kan ook betekenen dat partijen op een respectvolle en waardige manier afscheid kunnen nemen.

Deze (Pre) Mediations worden uitgevoerd door twee mediators, zodanig dat de expertise gebieden van de mediators aansluiten op de specifieke behoefte. Daarnaast werken wij ook vaak met een mannelijke en vrouwelijke mediator om zo de verschillende dynamieken te (h)erkennen. Zie ook wie wij zijn.

Ondernemers zaken
Start-ups
Privé zaken
Fiscale Mediation