Pre-mediation

Pre-mediation (preventieve mediation) is een openhartig gesprek dat gericht is op het voorkomen van conflicten en wordt gevoerd op het moment dat de relatie tussen zakenpartners goed is. Wij repareren het dak graag als de zon schijnt. 

Vroegtijdig met elkaar om de tafel gaan zitten kan later veel ellende voorkomen.

Wij zijn in 2012 als een van de eerste in Nederland begonnen met zakelijke pre-mediation. Inmiddels hebben we honderden bedrijven gesproken. Die gesprekken gaan over ervaringen en verwachtingen van mensen die (gaan) samenwerken. Of het nu gaat om aandeelhouders, (management-) teams, franchisenemers, of startups: bij pre-mediation helpen wij om belangen op tafel te krijgen. Zo ontstaat er ruimte voor begrip en betere afspraken.

Bewustwording van conflictpatronen is de start om anders met conflictsituaties om te gaan.

We zetten pre-mediation in bij:

  • Het maken van afspraken bij de start van een samenwerking. Denk aan partners die samen een maatschap beginnen.
  • Het tussentijds bespreken van een samenwerking. Zoals oprichters van start-ups of scale-ups, die eens per kwartaal een “APK-gesprek” over hun samenwerking voeren.
  • De start van een verandering in een organisatie. Bijvoorbeeld als een afdeling gereorganiseerd wordt of een verandertraject begint.
  • Het toe- of uittreden van een partner in een bestaande samenwerking. Bijvoorbeeld om tot goede afspraken te komen tot toetreding in een familiebedrijf.

Een pre-mediation traject kent meer vormvrijheid dan een mediation traject. Samen kijken we óf en hoe we afspraken uit een pre-mediation gesprek vastleggen. Bijvoorbeeld in een Partner Pact, een aandeelhouders- of samenwerkingsovereenkomst of in een verslag.

Het unieke aan onze aanpak is dat wij mediators zijn met verschillende achtergronden (advocatuur, (organisatie)psychologie, bedrijfskunde, fiscaal e.d). Dat maakt dat wij onze gesprekken vanuit meerdere perspectieven voeren.

Essentieel bij een pre-mediation gesprek is dat deze vrijwillig wordt gevoerd: alleen dan kun je nader tot elkaar komen. Uiteraard zijn de gesprekken vertrouwelijk.