Wat we doen

Het is onze missie om organisaties te helpen omgaan met conflicten. Zo ondersteunen we een gezondere bedrijfscultuur binnen en tussen organisaties en stimuleren we hun groei en succes.

Dat doen wij door echte gesprekken tussen zakenpartners te faciliteren. Zo kun je elkaar werkelijk zien, horen en beter begrijpen waardoor je conflicten voorkomt of samen oplost.

Deze gesprekken kunnen verschillende vormen aannemen. 

Zakelijke mediation

Zakelijke mediation is een effectieve en professionele manier om geschillen te beslechten.

Bespaar tijd en geld terwijl je samen aan duurzame oplossingen werkt. In een gestructureerd proces van overleg, helpen wij, als neutrale en professionele mediators, partijen om conflicten binnen de zakelijke omgeving op te lossen.

De kern van zakelijke mediation is het op tafel krijgen van de onderliggende belangen in het conflict. Als partijen die van elkaar kennen, weten ze ook waar de ruimte zit voor de oplossing. Een zogenaamde win-win situatie. Ook mediation in één dag behoort tot de mogelijkheden.

Zakelijke Pre-mediation

Pre-mediation is een gesprek, onder begeleiding van een onafhankelijke derde (een mediator). Om grote conflicten te voorkomen kan deze vorm van mediation een uitkomst zijn. Met Pre-mediation krijg je de mogelijkheid om samen te onderzoeken wat precies het probleem is en of jullie er met gesprekken uit kunnen komen. Het kenmerkende aan deze vorm van mediation is dat het een informeel gesprek is. Pre-mediation is in te zetten op een groot aantal onderwerpen en bij toekomstige, nieuwe, bestaande, korte of langdurige zakelijke relaties. Meestal is het afstemmen van de onderlinge verwachtingen de kern van het gesprek. Dat kan bijvoorbeeld wanneer je samen een onderneming start of wanneer er een belemmerend patroon is ontstaan in de onderlinge samenwerking. Ook bieden wij de mogelijkheid voor het opstellen van een Partner-Pact.

partner-pact

Partner Pact

Wat zijn de succesfactoren voor een geslaagde samenwerking? En waar zitten de valkuilen? Worden verwachtingen uitgesproken en sluiten die op elkaar aan? Zijn er irritaties die af en toe de kop opsteken, die niet besproken worden? Door met elkaar een Partner Pact te maken en jaarlijks te evalueren, blijft de focus op groei en ontwikkeling. Alignement en de manier van samenwerken is bepalend voor de cultuur en het succes van de onderneming.

Arbeidsmediation

In een arbeidsconflict kunnen de emoties vaak hoog oplopen. Onze mediators zijn gespecialiseerd in het begeleiden van arbeidsconflicten en staan klaar om te ondersteunen.

Wij bieden een veilige, gestructureerde omgeving waarin de belangen van partijen worden behartigd. Zo beweeg je van een situatie die vaak veel energie kost, naar een constructieve en duurzame oplossing. Je kunt Arbeidsmediation inzetten bij een arbeidsconflict tussen een leidinggevende en een medewerker of tussen de werkgever en de werknemer.

Procesbegeleiding

Als neutrale derden zijn wij ervaren in problemen in de samenwerking te adresseren.

Wanneer er bijvoorbeeld een conflict dreigt te ontstaan binnen een Management Team of Board, kan procesbegeleiding, cultuur of conflictcoaching helpen de verschillende partijen te horen, de interactie en de communicatie bespreekbaar te maken als ook de onderliggende belangen inzichtelijk te krijgen. Zo kan escalatie van het conflict worden voorkomen dan wel de juiste interventie worden ingezet.

partijbegeleiding

Partijbegeleiding

Bij partijbegeleiding staan wij, als conflict-expert, één van de partijen bij. Je kunt het zien als steun en toeverlaat in een proces, waarin je te maken hebt met een (dreigend) zakelijk conflict. Stap voor stap helpen wij jouw belangen te communiceren en te waarborgen via de Harvard methode. Wij nemen jouw zorgen constructief uit handen en werken aan een voor jou duurzame oplossing.