Procesbegeleiding

Als neutrale gesprekspartners kunnen wij dynamieken en spanningsvelden in de samenwerking benoemen en bespreekbaar maken. 

Wanneer er bijvoorbeeld een conflict dreigt te ontstaan binnen een managementteam of bestuur, kan procesbegeleiding, cultuur- of conflictcoaching helpen. Door te spreken met de verschillende partijen en de interactie te benoemen, maken wij dc onderliggende belangen inzichtelijk. Zo kan (escalatie van) een conflict worden voorkomen.

The quality of our lives depends not on whether or not we have conflicts, but on how we respond to them.

Thomas Crum