Annemarie van Raay

Na mijn studie Arbeids- en Organisatie Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen heb ik diverse HR functies vervuld bij verschillende bedrijven. Zoals HR Consultant, Organisatie Adviseur, HR Beleidsmedewerker en HR Manager. Daarnaast heb ik ‘een uitstapje gemaakt’ naar het buitenland en in Oostenrijk een Retreat opgezet ‘Shared Silence’.

Op dit moment doe ik opdrachten als Mediator, Organisatie-Psycholoog en Coach.

(Pre) Mediation en het faciliteren van ‘True Convestations” hebben mijn leven veranderd. Het denken in belangen in plaats van standpunten biedt zoveel meer perspectief in relaties tussen mensen, dat conflicten kunnen worden voorkomen en opgelost. Het is geweldig om daaraan te kunnen bijdragen. Zo vervul ik mijn persoonlijke missie om meer echte gesprekken te laten plaatsvinden in de zakelijke wereld, zodat onderlinge verhoudingen kunnen worden verbeterd en een cultuur van samenwerken in plaats van vechten wordt gecreëerd. Ik zie mezelf als empathisch en heb oprechte aandacht voor anderen, breng rust in het gesprek en kan goed luisteren. Ik hou ervan zaken te doorgronden en te benoemen. Ik heb zelf een ontwikkelingsweg van bewustwording doorlopen, waardoor mijn leven veel rijker is geworden. Dit drijft mij om ook in anderen en in organisaties het beste te zien en eruit te halen. (Pre) Mediation is daartoe een geweldig middel.

Mijn persoonlijke missie als Organisatie-Psycholoog is om het echte gesprek in het bedrijfsleven te faciliteren.

Annemarie van Raay

Team