Theo Groeneveld

Ik heb de zeventigjarige leeftijd bereikt en als rechterlijk ambtenaar de toga aan de wilgen gehangen. Ruim 45 jaar heb ik het Nederlandse belastinglandschap doorkruist.

Na de hbs studeerde ik notarieel recht aan de Rijksuniversiteit Leiden. Aan die universiteit bleef ik tussen 1970 en 1973 verbonden als docent handelsrecht. Het fiscale pad moest ik toen dus nog betreden. Dat deed ik in 1973 bij de Belastingdienst. Drie jaar later volgde bij Meijburg & Co inwijding in de belastingadviespraktijk. Van daaruit leidde de weg in 1979 naar het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad der Nederlanden. Ik kon toen nog niet bevroeden dat de voorzienigheid mij nog wel vaker naar dat college zou leiden. Eerst werd ik in 1984  rechter in de rechtbank Rotterdam waar ik een groot deel van mijn tijd in het strafrecht doorbracht als (politie)rechter en rechtercommissaris.

Vervolgens leidde mijn pad naar Hof Amsterdam. Daar zou ik twaalf jaren als raadsheer dienen en daarna twee jaren als  vicepresident in het Hof Den Haag, steeds in de belastingsector. In 2001 kwam ik terug op het oude honk als advocaat-generaal bij de Hoge Raad.  Ik dacht in die functie wel mijn pensioen te halen maar na drie jaren aan het Lange Voorhout vervulde ik zes jaren lang bestuurlijke taken als lid van de Raad voor de rechtspraak. Een terugkeer naar de juridische inhoud volgde in 2010. Eerst op herhaling bij Hof Den Haag, tot ik met ingang van 1 februari 2012 raadsheer in de Belastingkamer van de Hoge Raad werd. Dat ambt heb ik uitgeoefend tot 1 september 2018.

Ooit door de befaamde Ali Hanekroot opgeleid tot mediator, wil ik mij nu gaan bezighouden met mediation en schuif daarom graag aan als co-mediator in zakelijke geschillen.

 

Team