Blog

Op onze blog delen wij nieuws, meningen en onze visie op zakelijke mediation. Zo blijven we zelf scherp en op de hoogte en nemen wij jullie daar in mee.

Wanneer je samen als (business) partners een moeilijke periode hebt doorgemaakt en je de moedige stap hebt gezet om het conflict met elkaar te bespreken, spelen er verschillende aspecten als het gaat om het daadwerkelijk duurzaam oplossen van het conflict.Alleen als je tot de ‘root cause’ van jullie conflict (dynamiek) zijn gekomen ontstaat er inzicht en ruimte om anders met de situatie om te kunnen gaan. Ieder van jullie krijgt zo als het ware ‘de sleutel in handen’ om er daadwerkelijk iets aan te doen om het conflict of het patroon op te lossen cq. te doorbreken. Daarna is het ook vaak lastig om structureel een andere koers te gaan varen. Het kan zijn dat er nog boosheid in je systeem zit, zeker als je er langer mee hebt rondgelopen, of dat je getriggered wordt vanwege het verleden. Een mentale shift kan dan helpen, door bewust de stap te nemen om de ander ‘vooruit te vertrouwen’. Ook wel ‘voordeel van de twijfel’. Als je twijfelt, ga er dan vanuit dat de intentie goed is. Deze houding heeft een groots effect op de ander en daarmee ook op de toekomst van de relatie.

Als we nieuwsgierig zijn en ons oordeel uitstellen, ontstaat er ruimte.