Blog

Op onze blog delen wij nieuws, meningen en onze visie op zakelijke mediation. Zo blijven we zelf scherp en op de hoogte en nemen wij jullie daar in mee.

Waar gehakt wordt, vallen spaanders. Waar mensen samenwerken, valt weleens een stevig woord. Kun jij daar iets aan doen?

Als mediator heb ik door de jaren heen enkele effectieve strategieën geleerd om conflicten te voorkomen en op te lossen. Deze week gaf ik mijn collega’s bij Royal HaskoningDHV training over mediation. Dit deed ik samen met @Maarten Bakker van het @ADR Instituut.

Drie tips uit de training die je kunnen helpen om conflicten te beëindigen of voorkomen:

1. Bespreek communicatiestoringen. Meta-communicatie (communicatie over de communicatie) zet je in als je merkt dat de huidige manier van communiceren niet goed werkt. Door dit bespreekbaar te maken, kun je loskomen uit storende patronen. Dit doe je door zinnen te gebruiken als ‘ik merk dat we langs elkaar heen praten, zullen we het op een andere manier proberen?’.

2. Leer reflecteren op inhoud, emotie en intentie. Reflecteren doe je door te reageren op wat je bij de ander hoort of ziet. Je kunt op drie manieren reflecteren en je bent vaak niet in alle vormen even goed. Daarom is het goed om te oefenen! De drie manieren om te reflecteren zijn:a) Reflectie op inhoud, door neutraal samen te vatten wat je van de ander hebt gehoord. Dit doe je met zinnen zoals: ‘als ik het samenvat dan..’ of ‘ik hoor je zeggen dat..’b) Reflectie op gevoel, door aan te geven wat je ziet of merkt aan gevoel bij de ander. Dit doe je met zinnen zoals ‘ik zie dat je teleurgesteld bent’ of ‘klopt het dat je je zorgen maakt?’c) Reflectie op intentie, waarmee je aangeeft wat de onderliggende bedoeling van de boodschap van de ander is. Dit doe je met zinnen zoals: ‘zeg je daarmee ook dat..’ of ‘bedoel je daarmee aan te geven dat..’

Door te oefenen met reflecteren op deze drie niveaus train je je voelsprieten voor de communicatie van anderen. Zeker het reflecteren op andermans intenties vinden veel mensen moeilijker dan ze dachten!

3. Betrek een ervaren mediator bij moeilijke situaties.Mediators zijn getraind in het faciliteren van communicatie en het vinden van oplossingen die tegemoetkomen aan de belangen van alle betrokken partijen. Door een mediator in te schakelen, kunnen conflicten snel en effectief worden opgelost. Ook als er nog geen sprake is van een conflict kan het helpen een mediator in te schakelen. Met preventieve mediation voer je onder begeleiding van een mediator gesprekken om te komen tot goede afspraken voor samenwerking.

Bewustwording van conflictpatronen is de start om anders met conflictsituaties om te gaan.