Blog

Op onze blog delen wij nieuws, meningen en onze visie op zakelijke mediation. Zo blijven we zelf scherp en op de hoogte en nemen wij jullie daar in mee.

Als business partners een langere tijd hebben samengewerkt en bij ons aan tafel zitten, zien wij regelmatig dat zij tegen dezelfde zaken aanlopen, ook al zijn de persoonlijkheden, de type bedrijven en de omstandigheden heel verschillend. De energie die in het begin zo voelbaar was en maakte dat alles vanzelf leek te gaan, is veranderd in een situatie waarin regelmatig over allerlei zaken ‘strijd’ wordt gevoerd. Het vreet energie en de kenmerkende ‘lichtheid’ bij het opstarten van de onderneming, is ‘zwaarte’ geworden. Hoe kan dit? vraag je je af.

In de regel onderscheiden we hierin twee veelvoorkomend situaties.

De ene situatie die veel voorkomt is een samenwerking waar te weinig structuur of duidelijkheid is aangebracht. Onduidelijkheid in besluitvorming, verwachtingen, positionering, rolverdeling, commitment en/of waardering en beloning. Omdat het destijds een nieuwe onderneming betrof, zijn de ondernemers simpelweg aan de slag gegaan, in de actiemodus. Dit biedt een hoop flexibiliteit en wendbaarheid, wat heel veel waard is. Zolang de onderlinge communicatie goed is, kan deze minimale structuur prima werken. Echter wanneer de communicatie onder druk komt te staan, om wat voor reden dan ook, kunnen de eerste scheurtjes in de relatie komen. De vraag is dan in hoeverre je samen in staat bent om stil te staan bij de incidenten en het gesprek over de onderliggende dynamieken aan te gaan.

De andere situatie die wij veel tegenkomen is er een waarin de structuur of duidelijkheid er wel is maar waar de onderlinge verhouding onder druk is komen te staan, door een opstapeling van frustraties en ongenoegen. Wij zien dat terug in partners die elkaar verwijten maken. Ze zijn onderweg vergeten om samen relevante zaken te benoemen en het (echte) gesprek aan te gaan.

In beide gevallen is er perspectief. Herstel van de relatie is mogelijk wanneer het dominante verhaal (de interactie die niet werkt) wordt vervangen door een alternatief verhaal (de interactie die wel werkt).

Wij helpen graag met het vormgeven van die alternatieve toekomst. Immers over het verleden kun je strijden maar over de (vorm te geven) toekomst niet.

Voor meer True Conversations, zie www.partner-mediation.nl

Dank aan Maarten Bakker en Chris Bos.

Mediation stimuleert begrip tussen zakenpartners.

Frederique de Jong