Blog

Op onze blog delen wij nieuws, meningen en onze visie op zakelijke mediation. Zo blijven we zelf scherp en op de hoogte en nemen wij jullie daar in mee.

Je moet van allebei soms huilen, maar mediators gebruiken de ui ook als metafoor voor verschillende lagen in een conflict. Door de ui af te pellen, helpt de mediator betrokken partijen laag voor laag de onderliggende kwesties van een conflict te onthullen. Het gaat niet alleen om het aanpakken van de oppervlakkige argumenten, maar om het begrijpen van de diepere emoties en behoeften die een rol spelen. De techniek die mediators gebruiken om tot de kern te komen van een kwestie heet ‘schillen’.

Hoe doe je dat zelf? Ik leg het je hieronder uit:

Is iemand heel stellig, eisend of verwijtend? De volgende vragen helpen je stapsgewijs achter de beweegredenen en belangen te komen die onder iemands standpunt liggen:

  1. Wat maakt dat je hier zo zeker over bent?
  2. Stel er gebeurt of je krijgt wat je wil? Wat betekent dit dan (voor jou)?
  3. Stel er gebeurt of je krijgt niet wat je wil? Waar zit dan je zorg?
  4. Stel, je krijgt <invullen wat de ander heeft gezegd belangrijk te vinden> is dan alles opgelost?

 

Door deze vragen in eigen stijl toe te passen, te luisteren naar de antwoorden, terug te geven wat jij daarin hoort en door te vragen waar het iemand precies om gaat, kom je steeds een laag dieper. Van iemands standpunt (“dit is voor mij de enige oplossing”) kom je dan steeds meer te weten over het waarom achter het standpunt. Als je iemands belangen en zorgen kent, is het makkelijker begrip en verbinding te creëren, en zo samen tot een constructieve oplossing te komen.

 

Mareille de Bloois

The quality of our lives depends not on whether or not we have conflicts, but on how we respond to them.

Thomas Crum