Blog

Op onze blog delen wij nieuws, meningen en onze visie op zakelijke mediation. Zo blijven we zelf scherp en op de hoogte en nemen wij jullie daar in mee.

Als je in een relatie samen dingen hebt meegemaakt die impact hebben gehad op de onderlinge verhouding, kan het bespreekbaar maken van deze zaken gevoelig liggen. Het vraagt moed en durf een afspraak te initiëren en het op tafel te leggen. Wanneer je op voorhand ieder kwartaal een Pre Mediation sessie gepland hebt staan, is deze drempel weg. Er is al overeenstemming tussen de (business) partners dat beide het belangrijk vinden om op regelmatige basis stil te staan bij de relatie en er is ruimte gemaakt in de agenda’s. Wij begeleiden het gesprek als neutrale derde, zodat de zaken veilig kunnen worden besproken en er geen achterstallig onderhoud ontstaat en ‘het zicht’ goed blijft!

Mijn focus ligt op het voorkomen van conflicten en geschillen en als het niet anders kan in het gezamenlijk oplossen daarvan.

Ton Croiset van Uchelen