Blog

Op onze blog delen wij nieuws, meningen en onze visie op zakelijke mediation. Zo blijven we zelf scherp en op de hoogte en nemen wij jullie daar in mee.

Esther Perel noemt in haar artikel op Inc. van 23 januari 2020, drie basis conflicten bij Co-Founders. Ook wij herkennen in onze praktijk en ervaring met honderden start-ups deze drie onderliggende conflict dynamiek. Ze zijn wat ons betreft universeel en terugkerend.

  • Respect and Recognition
  • Power and Control
  • Care and Closeness

Echter ze worden vaak geuit via andere, meer aan de oppervlakte liggende zaken. De start-up scene heeft daarbij zo zijn eigen kenmerkende terugkerende aspecten. 

Zo noem ik er hieronder een aantal.: 

Aandelen issues Regelmatig zijn aandelen al verdeeld voordat men elkaar goed en wel kent en/of uitgebreid met elkaar gesproken heeft over de toekomst en de richting van het bedrijf die men op wil gaan. De aandelenverhouding representeert dan niet de onderlinge verhouding. Dit geeft mogelijk verderop in de samenwerking problemen. 

Commitment issues De vraag of Founders daadwerkelijk ‘gecommit’ zijn aan het bedrijf of dat een deel van de aandacht daarbuiten ligt is ook terugkerend. Dit is ook  inherent aan het karakter van de start-up scene. Omdat ondernemers, zeker de eerste tijd, vaak genoodzaakt tijd en energie te steken in andere zaken/diensten om simpelweg geld binnen te halen en in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. De een werkt meer uren dan de ander, de focus is versnipperd, zitten we hier samen in? 

Besluitvorming issues Met name het onderscheid tussen de besluitvorming vanuit de rol als aandeelhouder en vanuit de rol als bestuurder/verantwoordelijke is vaak onduidelijk. Founders handelen en besluiten vaak met verschillende petten op zonder altijd goed bewust te zijn vanuit welke rol ze besluiten/handelen. Het is bijna inherent aan de eerste fase van een start-up dat dit onderscheid niet of nauwelijks is geformaliseerd. Met name met twee co-founders brengt de 50-50 besluitvorming dynamiek tevens haar eigen schaduwkanten met zich mee. 

Rolverdeling issues Juist in de start-up scene is de rolverdeling vaak een heikel punt omdat met weinig mensen alle rollen moeten worden opgepakt. Gevolg is dat de grenzen van verantwoordelijkheid daardoor noodgedwongen vaag zijn. Zo zijn Founders vaak op elkaars terreinen werkzaam en ontstaan regelmatig conflicten over verantwoordelijkheid. 

Leiderschaps issues Regelmatig ontstaan binnen start-ups discussies over de visie op leiderschap en over wie een leidinggevende rol wel of niet zou moeten vervullen en voor hoe lang. 

Werk/prive issues Met name in de start-up wereld zie je dat de scheidslijn tussen prive en werk nog al eens vaag is. Dit komt voort uit het feit dat regelmatig bedrijven worden opgestart met studiegenoten en oud collega’s die ook vrienden zijn en/of met familieleden/partners. Zo hebben bedrijfsmatige zaken invloed op het privéleven en andersom. Dit brengt regelmatig potentiële conflicten met zich mee omdat de belangen door elkaar heen kunnen lopen. 

Uiteraard zijn deze voorbeelden slechts een deel van in de praktijk voorkomende potentiële conflicten. Onze ervaring met honderden start-ups wijst uit dat alle mogelijke potentiële conflicten op tafel komen en iedere situatie een genuanceerde blik en aanpak vraagt. Geïnteresseerd? Voor meer True Conversations of het inschakelen van Partner-Mediation zie www.partner-mediation.nl

Als we nieuwsgierig zijn en ons oordeel uitstellen, ontstaat er ruimte.