Blog

Op onze blog delen wij nieuws, meningen en onze visie op zakelijke mediation. Zo blijven we zelf scherp en op de hoogte en nemen wij jullie daar in mee.

Waarom advocaten steeds vaker pleiten voor mediation

Mediation in strafzaken wint steeds meer aan populariteit. Als alternatief voor het traditionele strafrechtelijke proces biedt mediation voordelen voor daders, slachtoffers en de samenleving als geheel.

Een van de belangrijkste voordelen van mediation in strafzaken is het bevorderen van herstelrecht. Bij herstelrecht wordt het recht gehandhaafd door de schade te herstellen die is veroorzaakt door een (vermoedelijk) strafbaar feit. Herstel kan het beste bereikt door overleg en afspraken tussen (alle) bij het conflict betrokken partijen. Dit in tegenstelling tot het traditionele strafrecht waarbij de overheid zich  – in naam van de gemeenschap vrijwel uitsluitend richt op bestraffing van de dader. Mediation stelt slachtoffers in staat om hun stem te laten horen en actief deel te nemen aan het proces van herstel en verzoening. Dit kan leiden tot een dieper gevoel van genoegdoening voor slachtoffers en kan helpen bij het herstellen van de schade die is aangericht. Ook de dader neemt actief deel aan dit herstelproces.

Bovendien kan mediation in strafzaken resulteren in een snellere en meer bevredigende oplossing dan een langdurig gerechtelijk proces. Door directe communicatie tussen dader en slachtoffer mogelijk te maken, kunnen misverstanden worden opgehelderd en kunnen afspraken worden gemaakt die voor beide partijen aanvaardbaar zijn.

Een ander voordeel van mediation is de mogelijkheid om te komen tot creatieve oplossingen die verder gaan dan eenvoudige bestraffing. Door de behoeften en belangen van alle betrokken partijen te erkennen, kunnen unieke overeenkomsten worden bereikt die gericht zijn op het voorkomen van toekomstige conflicten en het bevorderen van herstel en rehabilitatie.

De inzet van mediation hoeft zich niet te beperken tot een bepaald soort misdrijf. Ook in fraudezaken kan het soulaas bieden. Bijvoorbeeld bij belastingfraude is immers ook sprake van een slachtoffer in de ‘persoon’ van de belastingdienst. Ook die heeft baat bij een vorm van herstelrecht aangezien de belastingplichtige en belastingdienst in een permanente relatie met elkaar staan.

In een tijd waarin de roep om hervorming van het strafrechtelijk systeem steeds luider wordt, verdient mediation in strafzaken zeker meer aandacht en steun.

De meeste conflicten zijn een uitnodiging om anders tegen zaken aan te kijken.