JOURNEY

Wanneer tijdens een mediation blijkt dat een persoonlijk levensthema bij een van de partijen een belemmerende rol speelt, kan er gekozen worden voor een persoonlijke één-op-één-sessie: een zogenaamde ‘journey’ (reis).
De Journey-methode is een eenvoudige en krachtige methode en draagt bij aan het algehele welzijn, omdat je met deze methode in staat bent om mentale, emotionele en fysieke blokkades op te ruimen. Sommige ervaringen in je leven zijn niet goed verwerkt. Herinneringen en onderdrukte emoties worden vastgehouden in het lichaam. Dat kan leiden tot emotionele en zelfs fysieke problemen. De Journey-methode helpt om oude pijn los te laten. Deze methode is geschikt voor iedereen die inzicht wil krijgen in levensthema’s en diepgewortelde kwesties. Denk aan emotionele gebeurtenissen, trauma’s, fysieke pijn, gedragspatronen, relaties, stress, burn-out en depressie.

De Journey-methode is ontwikkeld door Brandon Bays (www.thejourney.com) en is gebaseerd op wetenschappelijk inzicht. Annemarie is geaccrediteerd ‘Journey-practitioner’ en begeleidt deze één-op-één-sessies.