Blog

Op onze blog delen wij nieuws, meningen en onze visie op zakelijke mediation. Zo blijven we zelf scherp en op de hoogte en nemen wij jullie daar in mee.

Hoe gaat jouw organisatie om met conflicten? Heb je als (HR) Manager een KPI om het aantal rechtszaken met werknemers zo laag mogelijk te houden? Of is de neiging misschien meer om (potentiële) conflicten zoveel mogelijk uit de weg te gaan en onder het tapijt vegen? Of hanteer je een tussenvorm waarbij vertrouwenspersonen zijn aangesteld, die het eerste aanspreekpunt zijn bij een (potentieel) conflict?

Onder het tapijt vegen lijkt aantrekkelijk en efficiënt, maar goed conflictmanagement levert meer op: het verbetert niet alleen samenwerkingsprocessen, maar voorkomt ook afname van werkplezier, stijgend verzuim en verminderde prestaties.

Kun je beleid maken op conflictmanagement en wat kun je doen aan preventie?

3 tips om structureel handen en voeten te geven aan gezonde onderlinge verhoudingen in een organisatie.

  1. Geef als leidinggevende het goede voorbeeld.
    • Normaliseer conflicten: ze horen bij het leven en het werk
    • Laat een constructieve benadering van conflicten zien. Ga in gesprek met betrokkenen, luister actief en geef partijen de gelegenheid hun behoeften te bespreken en afspraken te maken.
    • Vraag een externe neutrale partij om bij de gesprekken te zitten
  2. Train als organisatie op conflictvaardigheden bij alle medewerkers en bemiddelingsvaardigheden bij het management.
  3. Investeer iedere dag opnieuw in een cultuur met als stelregel ‘wij gaan met elkaar in gesprek op het moment dat er wrijving lijkt te ontstaan of als er wrijving is’. De tijd nemen voor een goed gesprek is in al zijn simpelheid een goede interventie om de verantwoordelijkheid van beide partijen aan te spreken.

 

Het tapijt is er voor de sier of warmte, conflicten kun je er beter niet onder vegen maar aanpakken!

De meeste conflicten zijn een uitnodiging om anders tegen zaken aan te kijken.