WIE WIJ ZIJN

Wij houden van werken met mensen. Of het nu om het begeleiden van start-ups, ondernemers, teams of gevestigde bedrijven gaat: in alle gevallen stellen wij de mens en zijn verlangens en behoeftes centraal. Oprechte aandacht is onze drijfveer.
Ons gedachtengoed is mede gevormd door onze verschillende achtergronden (advocatuur, organisatie-psychologie, ondernemerschap, legal expert of culturele studies/journaliek), dat maakt ieder van ons een unieke mediator. Wat ons bindt is de overtuiging dat ieder mens universele behoeften heeft zoals erkenning, gezien worden, veiligheid, respect en waardering. Omdat de (on)bewuste strategie om dat te bereiken voor iedereen verschillend is, ontstaan er vaak communicatie problemen. De Amerikaanse psycholoog Marshall Rosenberg ontwierp een model voor geweldloze communicatie waardoor wij ons laten inspireren om echte gesprekken te voeren. 

Annemarie van Raay (1971)

Na mijn studie Organisatie Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen heb ik diverse HR functies vervuld bij verschillende bedrijven. Zoals HR Consultant, Organisatie Adviseur, HR Beleidsmedewerker en HR Manager. Daarnaast heb ik ‘een uitstapje gemaakt’ naar het buitenland en in Oostenrijk een Retreat opgezet ‘Shared Silence’. 

Op dit moment doe ik opdrachten als Mediator, Organisatie-psycholoog en Coach. Daarnaast begeleid ik mensen individueel door middel van de Journey-methode (zie elders op de site).

(Pre) Mediation en het faciliteren van ‘True Convestations” hebben mijn leven veranderd. Het denken in belangen in plaats van standpunten biedt zoveel meer perspectief in relaties tussen mensen, dat conflicten kunnen worden voorkomen en opgelost. Het is geweldig om daaraan te kunnen bijdragen. Zo vervul ik mijn persoonlijke missie om meer echte gesprekken te laten plaatsvinden in de zakelijke wereld, zodat verhoudingen kunnen worden verbeterd. Ik zie mezelf als empathisch en heb oprechte aandacht voor anderen, breng rust in het gesprek en kan goed luisteren. Ik hou ervan zaken te doorgronden en te benoemen. Ik heb zelf een ontwikkelingsweg van bewustwording doorlopen, waardoor mijn leven veel rijker is geworden. Dit drijft mij om ook in anderen en in organisaties het beste te zien en eruit te halen. (Pre) Mediation is daartoe een geweldig middel.

 Annemarie@partner-mediation.nl en zie ook www.annemarievanraaij.nl

Roelof Vos (1965)

Ik heb fiscaal recht gestudeerd aan de Universiteit van Groningen en daarna uiteenlopende functies vervuld bij grote en kleinere kantoren. Inmiddels werk ik als advocaat bij Hertoghs Advocaten-belastingkundigen (www.hertoghsadvocaten.nl). Ook ben ik vakdocent aan de Universiteit Leiden (Mootcourt). Ik ben een relatiebouwer met een scherpe, analytische blik, een open mind en een directe manier van communiceren. Gedurende mijn werk als advocaat ben ik mij meer en meer gaan interesseren voor het ontstaan van conflicten. Als advocaat kom je meestal in aanraking met mensen die al hevig verwikkeld zijn in een conflict. Het is natuurlijk mooi als het niet zover hoeft te komen. Daarom ben ik mediator geworden.

Roelof@partner-mediation.nl en zie ook www.roelofvos.nl en www.hertoghsadvocaten.nl

Maarten Bakker (1960)

Na mijn studie rechten aan de Universiteit Utrecht heb ik verschillende functies bekleed als bedrijfsjurist en manager. In die rollen bleek mijn natuurlijke neiging om aandacht te hebben voor waar het werkelijk om gaat, om door te vragen om het probleem boven tafel te krijgen voordat we naar oplossingen gingen zoeken, bijzonder effectief. In die tijd noemde iemand mijn aanpak ‘mediation’. Het onderzoek naar die methode inspireerde mij om een mediationopleiding te gaan volgen bij een van de meest gerenommeerde instituten, het ADR-instituut in Amsterdam.

Inmiddels ben ik al ruim 20 jaar trainer bij datzelfde ADR-instituut en werk ik als zelfstandig mediator in zakelijke geschillen. Eerst bij BINC Mediators en Juristen, nu bij Partner Mediation. Hoewel ik veel arbeids- en arbeidsgerelateerde mediations heb gedaan, is mijn ervaring breed. Zo bemiddelde ik in boardroom conflicten, conflicten binnen en met de OR en in conflicten bij grote faillissementen en overnames/fusies. Tijdens een mediation luister ik goed, ook naar wat juist niet gezegd wordt. Daarnaast ligt mijn kracht in het door een sterk analytisch vermogen helder krijgen van de kern. Het lef om naast de overeenkomsten ook de verschillen op tafel te leggen is vaak confronterend, maar helpt partijen wel om vervolgens te zoeken naar een echte oplossing, die ook stand houdt.

Het concept van pre-mediation, waarin mediationvaardigheden worden ingezet in een fase waarin er (nog) geen conflict is, spreekt mij zeer aan. Ik hoop met mijn kennis en ervaring dan ook een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van dit instrument binnen Partner Mediation. Samen met mijn professionele en inspirerende collega’s binnen Partner Mediation wil ik het vak weer een stap verder brengen.

Frederique de Jong (1968)

Na mijn studie Culturele Studies aan de Universiteit van Amsterdam ben ik als schrijvend journalist begonnen bij tijdschriften en kranten. Bij de Lokale Radio Amsterdam ontdekte ik mijn liefde voor het voeren van gesprekken. Ik heb tien jaar als presentator gewerkt bij BNR Nieuwsradio en twee jaar bij het NOS Radio1 Journaal.
Ik ben een gespreksleider die vertaalt en verbindt. Mijn diepste wens is dat mensen elkaar beter begrijpen zodat conflicten worden opgelost. Nóg beter is het als conflicten worden voorkomen. Pre-mediation is daarvoor een mooi instrument. Het voeren van een eerlijk, vertrouwelijk en diepgravend gesprek kan wensen en verwachtingen blootleggen en daarmee zorgen voor een harmonieuze samenwerking. Pre-mediation bij Start-ups vind ik extra aantrekkelijk omdat ik daar ook iets meekrijg van briljante ideeën voor een betere toekomst.

frederique@partner-mediation.nl

Ton Croiset van Uchelen (1960)

Mijn rechtenstudie in Utrecht leidde mij naar de advocatuur, waar ik bij Houthoff in de (verzekerings-) procespraktijk de kneepjes van het vak leerde. Door de latere overstap naar het bedrijfsleven heb ik ervaring opgedaan in de IT (software), FMCG (consumentengoederen) en de farmacie, meestal in eindverantwoordelijke functies als General Counsel. Sinds een aantal jaren heb ik een eigen juridische adviespraktijk met een gevarieerde klantenkring, meest ondernemers en ondernemingen. Een bijzonder aandachtsgebied is de advisering van (verenigingen van) franchisenemers. Als adviseur en franchise-mediator.

In het bedrijfsleven ontwikkelde ik een andere kijk op achterliggende belangen, zowel bij mijn opdrachtgever als bij de wederpartij. Deze belangen bleken vaak niet terug te vinden in eenmaal ingenomen rigide standpunten of bij het bepalen van “juridisch gelijk”. Denken vanuit macht, in plaats van te streven naar win-win.

Mijn focus ligt op het voorkomen van conflicten en geschillen, en als het niet anders kan in het gezamenlijk oplossen daarvan. Ik ben een prettige gesprekspartner, met een scherp, analytisch oog én oor voor “het onderhuidse” en voor al dan niet uitgesproken wensen en gevoelens. Eigenschappen die in mediation en zeker bij franchise-mediation goed van pas komen om partijen tot elkaar te brengen.

Ton@partner-mediation.nl

Morly Frishman

Als een veelzijdige (juridische) professional en een internationaal zakelijk mediator (MfN Register), heb ik een passie voor het helpen van mensen en organisaties bij het omgaan met conflictsituaties en om, waar mogelijk – deze conflictsituaties juist te helpen voorkomen.

Een “big picture guy” en tegelijkertijd een fan van details en verhalen. Naast mijn rechtenstudie (Jeruzalem en later Amsterdam) heb ik ook een interdisciplinair programma afgerond, dat heeft bijgedragen aan mijn veelzijdige kijk op het leven. In de loop der jaren heb ik een diepgaand begrip ontwikkeld van conflictdynamiek en de behoeften van mensen in conflictsituaties. Dit mede dankzij een gevarieerde internationale juridische carrière, die meer dan twee decennia omvatte, waarin ik werkte als advocaat, onderzoeker, griffier, justice sector advisor,, multistakeholder procesfacilitator en, meer recent, als onafhankelijk consultant en als mediator.

Diep van binnen altijd heb ik altijd ergens geweten dat ik een professionele mediator zou worden, vanwege mijn natuurlijke neiging om te bemiddelen. Mijn focus ligt op zakelijke en werkrelaties, vooral die met een internationale of multiculturele dimensie. Mijn sterkste troef als mediator is het vermogen om het vertrouwen van mensen te winnen, vermoedelijk als gevolg van een natuurlijk open, evenwichtige en genuanceerde aanpak. Klanten waarderen verder de mix die ik breng van oprechte nieuwsgierigheid en empathie, een analytische en creatieve geest en een oplossingsgerichte mindset.

Ik ben blij dat ik me heb aangesloten bij Partner-Mediation om pre-mediation te beoefenen – een concept waarvan ik een groot voorstander ben – met start-ups.

Omdat ik zelf een van de grondleggers was van een legal-tech start-up die – net als zoveel vergelijkbare ondernemers – stopte vanwege relationele uitdagingen, wil ik andere start-ups helpen dergelijke risico’s te minimaliseren.

Morly@partner-mediation.nl

Naëtt Atkinson (1965)

Na 30 jaar in de ‘corporate world’, de wereld van uitgeverijen en sociale gerechtigheid, heb ik in 2016 besloten mijn hart te volgen en mijn eigen mediation praktijk op te zetten. Mijn motto is “Change your response to conflict, change your life.” Ik ben gespecialiseerd in arbeidsrecht mediation en conflict coaching en draag op een natuurlijke wijze bij aan het herstellen van relaties en de waardigheid van betrokken partijen.  

Mijn kwaliteiten, op het gebied van mediation, liggen in het feit dat ik niet gehinderd wordt door conventie. Ik ben zowel analytisch als creatief, kan tussen de regels luisteren en schep een veilige, kalme ruimte waarin mensen hun stem kunnen laten horen en hun werkelijke behoeften kunnen uitspreken. 

Ik geloof dat pre-mediation een geweldig concept is om zelfbewustzijn te stimuleren en vroegtijdig conflicten te onderkennen en te voorkomen. Tegelijkertijd kan op deze manier de relatie en de communicatie worden verbeterd. 

Ik ben blij dat ik ben aangesloten bij Partner-Mediation en zo via het faciliteren van echte gesprekken kan bijdragen aan de manier waarop mensen zich verhouden tot conflicten. 

Naett@partner-mediation.com 

 
Noëlle Haitsma (1962)
 

Mijn fascinatie voor onderhandelen is begonnen tijdens mijn MBA aan IESE in Barcelona alweer zo’n dertig jaar geleden. Onderhandelen doe je tenslotte dagelijks, zowel zakelijk als privé.

Als ondernemer, investeerder, toezichthouder, bestuurder en adviseur heb ik de afgelopen jaren enorm veel ervaring opgedaan in onderhandelen. Daarnaast heb ik in al deze rollen ook de ‘nodige’ conflicten zien ontstaan en meegemaakt. Gegeven dat circa 65% van de jonge ondernemingen faalt door conflicten tussen de founders onderling of met investeerders en het C-level team, ben ik mij gaan inzetten om dat percentage naar beneden te krijgen. Door verder te kijken dan het enthousiasme en juist de meer ingewikkelde zaken van samenwerken in een snel veranderende en groeiende omgeving in gesprekken aan te gaan, ontstaat er niet alleen een betere samenwerking, maar er is ook meer focus op groei en succes.

Ik houd er van anderen te helpen. Daarom zet ik mijn kennis en ervaring in om de personen in bedrijven en organisaties te helpen met het verbeteren van de communicatie, het vermijden, voorkomen én oplossen van conflicten.

Noelle@partner-mediation.nl

Mareille de Bloois (1991)

Na mijn studie sociale psychologie heb ik eerst bij de overheid en nu in het bedrijfsleven gewerkt als adviseur op het gebied van menselijk gedrag. Ik word in mijn werk vaak ingeschakeld om te adviseren over moeilijke gesprekken, waarbij organisaties met verschillende belangen tot een oplossing willen komen. Zo ben ik in aanraking gekomen met mediation.  Tijdens mijn opleiding als mediator bij het ADR Instituut voelde ik meteen: dit is wat bij mij past. Ik heb een natuurlijke neiging om te bemiddelen en mensen in verbinding te brengen. Mensen geven mij terug dat ze mijn rust in gesprekken waarderen en dat ze zich gehoord voelen. Ik ben doelgericht en analytisch en werk graag toe naar concrete afspraken en resultaten. 

Naast mijn werk als (pre)mediator werk ik op dit moment als adviseur op het gebied van transities in het domein van de fysieke leefomgeving. Bijvoorbeeld op thema’s als de energietransitie, duurzaamheid, mobiliteit en verstedelijking vraagstukken. Ik richt me op het creëren en begeleiden van samenwerkingen tussen overheden en bedrijven, om tot goede oplossingen te komen voor maatschappelijke opgaven. In mijn advies kijk ik altijd naar de factoren die het gedrag van mensen bepalen, om op basis daarvan tot een goede strategie te komen om problemen op te lossen.

Ik word geïnspireerd door innovatieve en ondernemende mensen en hou van hun energie. Daarnaast leer ik graag meer over innovatie. Het begeleiden van  startups door middel van pre-mediation vind ik daarom enorm waardevol.

Maarten van Heeren (1982)

Als MfN-registermediator wil ik graag mensen helpen de beste oplossing te vinden. Een conflict kan zeer ongemakkelijk zijn, maar het legt ook de ware behoeftes bloot. Het is een uitgelezen kans om het beste uit een relatie – een samenwerking – naar boven te halen.

Na het afronden van de studie rechten (Informaticarecht) in Groningen kroop het bloed waar het niet gaan kon; ik startte een bedrijf op in de online marketing. Hierdoor heb ik allerlei soorten organisaties geholpen en leren kennen; van startup tot corporate en in vrijwel elke branche. Deze ervaring helpt om mij goed in situaties en mensen te verplaatsen.

Nu loopt mijn hart over van zakelijke mediation; helpen met het oplossen en voorkomen van conflicten met als voornaamste doel om duurzaam meer uit samenwerkingen te halen. Een conflict is een kans, zonder wrijving immers geen glans!

Theo Groeneveld (1948)

Ik heb de zeventigjarige leeftijd bereikt en als rechterlijk ambtenaar de toga aan de wilgen gehangen. Ruim 45 jaar heb ik het Nederlandse belastinglandschap doorkruist.

Na de hbs studeerde ik notarieel recht aan de Rijksuniversiteit Leiden. Aan die universiteit bleef ik tussen 1970 en 1973 verbonden als docent handelsrecht. Het fiscale pad moest ik toen dus nog betreden. Dat deed ik in 1973 bij de Belastingdienst. Drie jaar later volgde bij Meijburg & Co inwijding in de belastingadviespraktijk. Van daaruit leidde de weg in 1979 naar het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad der Nederlanden. Ik kon toen nog niet bevroeden dat de voorzienigheid mij nog wel vaker naar dat college zou leiden. Eerst werd ik in 1984  rechter in de rechtbank Rotterdam waar ik een groot deel van mijn tijd in het strafrecht doorbracht als (politie)rechter en rechtercommissaris.

Vervolgens leidde mijn pad naar Hof Amsterdam. Daar zou ik twaalf jaren als raadsheer dienen en daarna twee jaren als  vicepresident in het Hof Den Haag, steeds in de belastingsector. In 2001 kwam ik terug op het oude honk als advocaat-generaal bij de Hoge Raad.  Ik dacht in die functie wel mijn pensioen te halen maar na drie jaren aan het Lange Voorhout vervulde ik zes jaren lang bestuurlijke taken als lid van de Raad voor de rechtspraak. Een terugkeer naar de juridische inhoud volgde in 2010. Eerst op herhaling bij Hof Den Haag, tot ik met ingang van 1 februari 2012 raadsheer in de Belastingkamer van de Hoge Raad werd. Dat ambt heb ik uitgeoefend tot 1 september 2018.

Ooit door de befaamde Ali Hanekroot opgeleid tot mediator, wil ik mij nu gaan bezighouden met mediation en schuif daarom graag aan als co-mediator in zakelijke geschillen.