DE ONTVLECHTING

Wanneer je besluit uit elkaar te gaan, privé danwel zakelijk, wil je het met elkaar afronden en er een streep onder zetten om ruimte te maken voor een nieuwe weg.
In een mediation gesprek zijn partijen vaak al een heel eind met hoe ze dat financieel voor zich zien. Alleen dat betreft de financiële ‘vervlechting’ die ontvlecht mag worden. Hoe zit het met de emotionele vervlechting en de ontvlechting daarvan?

Een wezenlijke vraag is ‘Wat is er nodig om tot financiële en emotionele vereffening te komen?’ Zodat je allebei ‘vrij’ wordt en een nieuwe start kunt maken? Dit kan in de vorm van een oprecht excuus zijn, het erkennen van geleden pijn, een geldsom voor de gedragen verantwoordelijkheid, het teruggeven van een symbolisch voorwerp, de vergoeding van een gave opleiding voor de niet genoten persoonlijke ontwikkeling, overdracht van de kite spullen als symbool voor nieuwe vrijheid en uiteraard legio andere mogelijkheden.

Ik ben zo dankbaar dat ik mag bijdragen aan zulke mooie gesprekken.

Ontvlechting#trueconversations
#betekenisvolwerk