TRUE CONVERSATIONS

True Conversations. Wanneer je voelt dat er spanningsvelden in je relatie met je business- of levenspartner ontstaan kun je twee dingen doen. Het negeren en wegstoppen in de hoop dat het beter gaat of de moed verzamelen om het gesprek aan te gaan. Een derde onafhankelijk partij inschakelen kan dan net hetgeen zijn dat je helpt de confrontatie aan te gaan. Eigenlijk heel normaal en zinvol, we zijn het alleen niet zo gewend. Wij begeleiden je daarom graag. Het is onze missie om het aangaan van dit soort ‘gevoelige’ gesprekken te normaliseren en partners in een veilige omgeving wezenlijke onderwerpen te laten bespreken, zodat conflicten worden voorkomen. Hieronder vind je een aantal voorbeelden van business-/levens partners die je voorgingen.

Erosie van de relatie
Welk verhaal vertellen wij onszelf over onze relatie? Of de partner nu zakelijk is of privé, wij hebben een bepaalde ‘story’ in ons hoofd.

In onze levens en in onze relaties, gelukkig en ongelukkig, ervaren we allemaal betreurenswaardige incidenten. Hoe goed je het ook met elkaar doet, iedereen kent ook negatieve voorvallen.

Het verschil tussen gelukkige en ongelukkige relaties zit hem in hoe je met deze voorvallen omgaat. Ga je ze samen aan of ga je ze helemaal niet aan.

Stel dat de ene partner ervaart dat de ander zich niet integer heeft opgesteld, zal hij in tweestrijd komen. Je ziet wat je partner je brengt, wat jullie samen hebben, hoeveel je de ander waardeert. Aan de andere kant ben je in de war door ‘het verhaal’ dat de ander niet om jou geeft of jou niet serieus neemt. Op langere termijn kan dit incident jullie verhaal van de relatie gaan beïnvloeden. Als er genoeg bewijs is verzameld en je maakt het niet bespreekbaar met de ander, komt je relatie steeds meer in een ander daglicht te staan. Uiteindelijk bereik je een keerpunt in de relatie en worden ineens allerlei gezamenlijke ervaringen in twijfel getrokken en als negatief bestempeld. Zelfs de mooie.

Onze huidige perceptie bepaald en beïnvloedt onze herinneringen. Als je denkt dat de ander bv egoïstisch is, zie je alle eerdere ervaringen in dat daglicht en zal de relatie geen stand houden.

In gezonde relaties bespreken partners negatieve ervaringen. Ze lossen ze samen op zodat ze worden afgesloten en niet eindeloos ‘doorsudderen’ met alle gevolgen van dien.

Ondernemen op de roze wolk?
Wanneer 4 studiegenoten besluiten samen een bedrijf op te richten, komt vroeg of laat de aandelenverhouding ter sprake. Een gesprek hierover blijkt vaak gevoelig te liggen en leidt regelmatig tot onderlinge frictie. Dan komen ze bij ons aan tafel. Ze willen hulp van pre mediators voor het te laat is.

Wanneer we ze individueel spreken krijgen we een goed beeld wat er werkelijk aan de hand is. Ze lijken hun zorgen over ieders rol en bijdrage aan de onderneming te willen oplossen door te differentiëren in percentages aandelen. Echter de gelijkwaardigheid van de 4 Founders was juist ook het fundament onder hun samenwerking. Het differentiëren in aandelen deed dit fundament bijna in elkaar zakken.

Al gauw blijken hier de twee petten, die iedere ondernemer op heeft, te worden verward: die van aandeelhouder en die van verantwoordelijke voor een bepaalde rol in de organisatie. Het loskoppelen van deze twee petten, geeft de mogelijkheid de problemen daar op te lossen waar ze thuis horen. Op aandeelhouders- cq. management niveau. Met bijbehorende middelen. Hier is dat het onderscheid kunnen maken in beslissingsbevoegdheid en in managementfee. Dit alles zonder het fundament van gelijkwaardigheid tussen de 4 aan te tasten. De stevige roze wolk.

Patronen doorbreken. Weg van welles/nietes
Een CEO heeft onder druk te maken met ontevreden medewerkers. Hoe meer ze moeten opleveren, hoe meer stress dit oplevert en hoe meer weerstand er ontstaat. Wanneer we het gesprek daarover aangaan met de CEO en een van de medewerkers, schieten ze ieder in hun eigen verhaal. De een heeft de neiging nog harder te praten dan de ander. De toon wordt feller en het gesprek alleen maar destructiever. Tijd voor een interventie, een time-out. Is dit constructief? Nee, antwoorden ze beiden. Is dit patroon herkenbaar in jullie relatie? Ja. Zouden jullie dit willen veranderen? Ja. Zijn jullie benieuwd hoe? Ja! Om uit dit soort situaties te komen is het nodig dat een van beide ander gedrag gaat vertonen. Ik stel voor aan de CEO om de medewerker erkenning te geven. Om samen te vatten waar hij mee zit. Na zich 5 minuten in hem te hebben verplaatst en zijn gevoel te hebben verwoord ontstaat er ruimte. De lucht klaart op en beide kunnen weer adem halen. De volgende vraag is wat de medewerker nodig heeft van de CEO om uit deze situatie te kunnen komen. Hij noemt een aantal zaken, die relatief eenvoudig te realiseren zijn. Ze maken afspraken en gaan weer aan het werk.

Afhankelijkheidsrelatie
Twee Co Founders, twee vrouwen, samen op pad in het start-up avontuur. Als ambitieuze studiegenoten besluiten ze samen een bedrijf op te richten. Voortvarend gaan ze van start vanuit een hechte vriendschappelijke basis. Tot een van beide jaloerse gevoelens bij zichzelf ontdekt wanneer niet meer alle aandacht naar hun onderlinge relatie uitgaat maar ook naar andere werknemers. Moedig maakt ze het bespreekbaar. Vragen komen op tafel als wat verwacht je van elkaar, hoe wil je met elkaar omgaan (in de context van een groeiend bedrijf), hoe vervullen jullie het leiderschap, wat is samen ondernemen wel en wat niet. Maar ook gevoelige onderwerpen als waar ben je bang voor, wat maakt je onzeker, welke andere ervaringen uit het verleden spelen hier wellicht mee, komen aan de orde. Echt niet makkelijk, wel ontzettend mooi en moedig om te zien hoe beiden op deze manier een nieuwe weg vinden met elkaar om te gaan, doordat ieder verantwoordelijkheid neemt voor haar persoonlijke deel en afspraken worden gemaakt over het gemeenschappelijke deel. Kippenvel.

Hoe een paniekaanval van een CEO leidde tot transformatie in de onderneming
Drie Co-Founders, zijn vastberaden om de start-up een succes te maken. Ieder heeft zijn eigen historie, zijn eigen kwaliteiten en zijn eigen persoonlijkheid. Dat werkt aanvankelijk uitstekend. Totdat er meer druk op de onderneming komt te staan. Je gaat elkaar beïnvloeden, de omgeving (investeerders, vrienden, familie) gaat zich met je ‘bemoeien’ en voor je het weet zit je met veel meer partijen en bijbehorende belangen aan tafel. Je neiging is door te gaan, de ander mee te krijgen in jouw stroom en je schouders er nog meer onder te zetten. Totdat je wordt ‘gestopt’ door een paniekaanval. Je kunt niet meer. Je Co-Founders sturen je naar huis en de crisis zet alles op z’n kop. Je zit met je handen in je haar, weet niet meer wat het is om niets te doen, hoe het leven zonder keihard werken eruit ziet en wordt wakker in een andere wereld. Een wereld waar ruimte komt voor vragen, te reflecteren op wat belangrijk is, een breder perspectief. Juist dit bredere perspectief vernieuwt je relatie met je Co-Founders. Je persoonlijke transformatie komt direct ten gunste van de relatie met hen. Ineens begrijp je de belangen van de ander veel beter.
And Breathe.

Omslagpunt
Wat is het toch met dat punt waarop je niet meer geniet van elkaars verschillen in je (bedrijfs) huwelijk maar dat de aanvankelijke aantrekkelijke verschillen gaan storen, in de weg komen te staan van jullie gemeenschappelijkheid? Wat maakt dat je een omslagpunt ervaart? In de praktijk heeft dit nogal eens te maken met achterstallig onderhoud in de relatie. Onuitgesproken frustraties worden opgestapeld, gaan in je lijf zitten en ook nieuwe situaties worden ook in dat licht ‘gekleurd’. Opluchting en begrip ontstaan wanneer je aandachtig luistert naar elkaar, echt de tijd neemt om het gesprek aan te gaan en ieder zijn behoeften laat uitspreken. Een derde partij kan daarbij helpen in de vorm van pre mediation.

Wie eerst?
Herken je het spanningsveld? De een zegt ‘Geef mij eerst vertrouwen dan zal ik gaan bloeien’ terwijl de ander zegt, ‘Laat eerst maar zien, dan vertrouw ik je’.
Bij puber-ouders is dit heel obvious, maar ook bij leidinggevende-medewerker of business-partners zie ik dit universele thema steeds weer terugkomen.
Met een echt gesprek doorbreek je het patroon dat je op elkaar gaat zitten wachten.

De ontvlechting
Wanneer je besluit uit elkaar te gaan, privé danwel zakelijk, wil je het met elkaar afronden en er een streep onder zetten om ruimte te maken voor een nieuwe weg.
In een mediation gesprek zijn partijen vaak al een heel eind met hoe ze dat financieel voor zich zien. Alleen dat betreft de financiële ‘vervlechting’ die ontvlecht mag worden. Hoe zit het met de emotionele vervlechting en de ontvlechting daarvan? Een wezenlijke vraag is ‘Wat is er nodig om tot financiële en emotionele vereffening te komen?’ Zodat je allebei ‘vrij’ wordt en een nieuwe start kunt maken?
Wat maakt jou vrij? Heb je nog iets nodig van de ander? In welke vorm? Een oprecht excuus? Samen terugkijken waar je dankbaar voor bent? Het erkennen van geleden pijn? Een geldsom voor de gedragen verantwoordelijkheid? Het teruggeven van een symbolisch voorwerp? Of de overdracht van bepaalde spullen als symbool voor nieuwe vrijheid?