PRIVE ZAKEN

Relatie-check

Net als een auto die je regelmatig naar de APK brengt voor een check-up, kan het ook in je relatie zinvol zijn om onderling de verwachtingen te checken. Hebben we dezelfde intenties, wat willen we uit de relatie halen, wat is voor ieder belangrijk, waar loop je tegenaan? Een echt gesprek met elkaar te voeren vraagt moed. Wij kunnen jullie daarbij ondersteunen in de vorm van Pre mediation. Geen relatietherapie maar heel concreet zaken met elkaar afstemmen.

Scheiden

Het kan ook zijn dat je als partners geen toekomst samen meer hebt. Je besluit om uit elkaar te gaan. Dat is vaak een pijnlijk proces en vraag veel moed om dit samen op te lossen. Door het inschakelen een derde kan het geheel wellicht dragelijker worden.

Wij zijn zelf ervaringsdeskundigen (als het gaat om scheiden) en werken in het mediationproces nauw samen. Als Man/Vrouw & Advocaat/Psycholoog. We zitten dus met zijn vieren aan tafel en ondersteunen op deze manier beide partners. Wij zijn neutraal en zorgen dat jullie beider belangen behartigd worden en jullie zelf jullie oplossingen bedenken, zodat ze ook gedragen zijn. Uiteraard is alles vertrouwelijk.

Mediation kan jullie op een persoonlijke wijze door het echtscheidingsproces heen helpen. Er zijn een aantal stappen die wij gezamenlijk doorlopen.

  1. Kennismaking
  2. Verzamelen van alle gegevens rondom partnerschap, financiën, huisvesting, kinderen.
  3. Deep dive. Wat is er gebeurd, hoe zit ieder erbij, wat dient er (nog) uitgesproken te worden, wat is er voor beide nodig om verder te kunnen, hoe wil je in de toekomst met elkaar (en de kinderen) omgaan, wat wil je perse niet.
  4. Opstellen Convenant en Ouderschapsplan, zodat beider belangen goed gediend zijn.
  5. Indienen van de Echtscheidingsconvenant bij de Rechtbank (indien gehuwd) en verzorgen verdere administratieve afhandeling.
  6. Afsluiting van het mediationproces met eventueel een ritueel.

Onze sessies duren nooit langer dan 2 uur. Dat blijkt het meest efficient. Het aantal sessies hangt af van de situatie.

Deze (Pre) Mediations worden uitgevoerd door twee mediators, zodanig dat de expertise gebieden van de mediators aansluiten op de specifieke behoefte. Daarnaast werken wij ook vaak met een mannelijke en vrouwelijke mediator om zo de verschillende dynamieken te (h)erkennen.

Marijke Lont verzorgt de procedure met de Rechtbank als Echtscheidingsadvocate. Zie ook wie wij zijn.

Ondernemerszaken
Start-ups
Arbeidsmediation
Fiscale mediation