Partner Pact

Samenwerkingen tussen zakelijke partners zijn in veel opzichten vergelijkbaar met liefdesrelaties. Hoe bewuster partners met elkaar omgaan, des te groter de kans van slagen zal zijn.

Er kunnen zich patronen in de communicatie ontwikkelen  en behoeften en verwachtingen kunnen veranderen in de loop van de tijd. Sommige kwesties worden liggen gevoelig en andere leiden steeds weer tot lastige discussies.

Een Partner Scan helpt bij het in kaart brengen van de onderwerpen en vraagstukken waar werk aan de winkel is binnen de onderneming. Door deze zaken openlijk te bespreken en afspraken te maken, geeft dit houvast voor de toekomst. Dit kan door middel van gesprekken of door het sluiten van een zogenaamd Partner Pact.

Het Partner Pact werkt als een leidraad die de communicatie over de essentiële onderwerpen ondersteunt. Het dient als basis voor een sterke en effectieve relatie tussen oprichters, zakenpartners, C-level teams, besturen en investeerders.

Mijn focus ligt op het voorkomen van conflicten en geschillen en als het niet anders kan in het gezamenlijk oplossen daarvan.

Ton Croiset van Uchelen

Groei en ontwikkeling van bedrijven brengen meer partners, investeerders, werknemers en strategische partnerschappen met zich mee. Focus en snelheid zijn nodig om de business bij te houden. Maar in plaats daarvan kunnen kleine irritaties escaleren van irritaties naar conflicten. Dan zien we dat de wittebroodsweken ten einde zijn. Van de bedrijven die falen, faalt volgens onderzoek rond de 65% wegens gebrekkige onderlinge verhoudingen.

Constructieve onderlinge verhoudingen zijn niet alleen doorslaggevend voor het succes van de onderneming het is bepalend voor de  de cultuur in de organisatie. 

Daarom is het voor organisaties aan te raden om een Partner Pact te maken en dit actueel te houden. Het Partner Pact is een framework dat partijen een duidelijk beeld geeft van wat ze beogen samen te doen. Door het creëren van  een Partner Pact wordt de communicatie verbeterd en onderlinge band versterkt. 

Het Partner Pact bestaat uit drie onderdelen: zakelijk, relationeel en de toekomst. Partner Mediation faciliteert in 1 á 2 dagen het opstellen van het Partner Pact met de leden van jouw team. 

Redenen om een Partner Pact te maken:

  • Het duidelijk krijgen van issues tussen zakenpartners;
  • De tijd nemen om gevoelige en moeilijke onderwerpen te bespreken;
  • Het bevorderen van transparantie en eerlijkheid;
  • Het afstemmen van verwachtingen;
  • De tijd nemen om te focussen op wat er werkelijk bereikt moet worden;
  • Inzicht krijgen in persoonlijkheden, conflictstijlen en waarden;
  • Ondersteuning bij een besluit of men de samenwerking wil aangaan of voorzetten gebaseerd op wederzijds vertrouwen; 
  • Het creëren van een document als gids voor de toekomst;
  • Het maken of aanpassen van overeenkomsten (al of niet door advocaten);
  • Het  verminderen van de kans op misverstanden en conflicten.