(PRE)MEDIATION

Mediation gaat om het bespreekbaar maken van conflicten. Bedoeling is dat betrokkenen door middel van een aantal gesprekken samen tot een oplossing komen. Als een neutrale derde partij met expertise op het gebied van conflictmanagement, zullen we het voortouw nemen en jullie begeleiden in het mediation proces.

Pre-mediation gaat om het voorkómen van conflicten. Pre-mediation gesprekken gaan vooral over ervaringen en verwachtingen van mensen die samenwerken of samenleven. Die gesprekken kunnen zowel toegepast worden bij zakelijke- als liefdesrelaties. Of het nu gaat om aandeelhouders, management-teams, franchisenemers of echtgenoten: bij pre-mediation gaat het erom dat de belangen van de partijen op tafel komen zodat er ruimte ontstaat voor begrip en betere afspraken.

Pre-mediation kan je zien als een APK-keuring van je relatie. Het kan zinvol zijn om doormiddel van een gesprek achterstallig onderhoud in relaties te voorkomen. Het werkt zoals het woord al zegt: preventief. En dat is meteen ook de kracht: hoe eerder je met elkaar om tafel gaat zitten, des te makkelijker een conflict wordt voorkomen. Voor sommige (zaken-) partners kan één gesprek per kwartaal al voldoende zijn om elkaar te blijven begrijpen.

Als er grote problemen blijken te zijn kunnen meerdere diepgravende mediations leiden tot een oplossing voor betrokkenen. Onder begeleiding van twee mediators (wij werken altijd in een duo) wordt gezocht naar gezamenlijke belangen. Dit proces kan ertoe leiden dat de gesprekspartners besluiten bij elkaar te blijven of uit elkaar te gaan. Ook het uit elkaar gaan, kan in harmonie verlopen. Het mooiste is wanneer de gesprekspartners inzicht krijgen in elkaars belangen en elkaar het beste gunnen: samen of in een gescheiden toekomst.

Het unieke aan onze aanpak is dat wij mediators zijn met verschillende achtergronden (advocatuur, organisatie-psychologie e.d.). Dat maakt dat wij onze gesprekken vanuit meerdere perspectieven kunnen voeren. Wij zijn als een van de eerste in Nederland begonnen met Pre mediation in 2012 en hebben inmiddels meer honderden start-ups gesproken.

Wij werken op verschillende terreinen

Ondernemerszaken
Start-ups
Arbeidsmediation
Fiscale mediation

Essentieel bij een mediation-traject is dat de gesprekken vrijwillig worden gevoerd: alleen dan kun je nader tot elkaar komen. Uiteraard zijn de gesprekken vertrouwelijk.