EEN FIJN EINDE VAN EEN NIEUW BEGIN

Annemarie en Roelof bieden een veilige en warme omgeving waarin de ruimte bestaat om eerlijk, kwetsbaar en open te zijn. Binnen diezelfde veiligheid en warmte kunnen ze op opbouwende wijze confronterend zijn. Zo hebben ze bij ons binnen enkele gesprekken datgene benoemd wat als een rode draad binnen onze relatie aanwezig was en ook een goed ‘einde’ in de weg stond. Ze zijn flexibel, rustig, verbindend en een goed team dat elkaar aanvult en versterkt. De combinatie van nuchterheid en het toepassen van enige symboliek tijdens het proces heb ik als zeer prettig en ook passend ervaren. Ik ben dan ook dankbaar dit proces aan de begeleidende hand van Annemarie & Roelof te hebben mogen doorlopen. Het was een fijn ‘einde’ van een ‘nieuw begin’.

C. ten D. 7 januari 2018, Amsterdam