PAARDENCOACHING ALS ONDERDEEL VAN MEDIATION

Gisteren hebben wij als onderdeel van een mediationtraject met een drietal partners een sessie paardencoaching met hen gedaan.

Ieder mens is uniek. Voor een team geldt hetzelfde.

Paarden

Teamontwikkeling ging gisteren over het leren kennen van elkaars drijfveren, kwaliteiten en valkuilen. door de persoonlijke sessie met het paard als spiegel, uitgevoerd in teamverband, werd in zeer korte tijd ieders bijdrage helder in beeld gebracht. Het team kan op constructieve wijze samenwerken als ieder teamlid op zijn eigen, unieke manier bijdraagt aan het bereiken van het gezamenlijke doel.

In die samenwerking is tevens de groepsdynamiek van invloed. als kuddedieren zijn paarden erg gevoelig voor deze dynamiek en reageren zij haarscherp op de energie in de groep. Door groepsoefeningen te doen met het paard ervoeren de deelnemers zelf wat de groepsdynamiek versterkt of verzwakt. Paarden maken patronen en behoeften in het team zichtbaar en bieden daarmee de opening voor het team en de coach om dit met elkaar te bespreken en te onderzoeken. met dank aan Leonique van Tol, van paleo paardencoaching.